Deel 2: Programmaverantwoording

Veiligheid

Veiligheid
Samen met onze inwoners willen we bereiken dat Tiel een aantrekkelijke woon-, winkel- en werkstad is, waar inwoners zich prettig en veilig voelen.

Veiligheid is een breed en subjectief begrip. Het heeft niet alleen te maken met criminaliteit of vandalisme, maar bijvoorbeeld ook met veiligheid van bouwwerken, de veiligheid voor de omgeving bij bouw- en sloopactiviteiten, verkeersveiligheid, rampen, brand of milieuactiviteiten. Sinds 2015 zien we een (soms) forse daling van de meeste criminaliteitscijfers en incidenten. We gaan verder op de ingeslagen weg om de veiligheid in Tiel te vergroten. Dit doen we samen met onze inwoners en onze partners in de zorg- en veiligheidsketen.  

Klimaatbeleid
Prettig wonen en werken in Tiel, nu en in de toekomst. Dat vindt de gemeente Tiel belangrijk. Klimaatbeleid en duurzaamheid dragen daar aan bij.

Door energie te besparen en energie duurzaam op te wekken blijft Tiel voorbereid op de toekomst. Naast energiebesparing zijn we ook bezig met ons aan te passen aan de klimaatverandering. Dit wordt klimaatadaptatie genoemd. Klimaatadaptatie gaat over vier thema’s: risico op overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. In 2019 zijn we gestart met een regionale aanpak voor klimaatadaptatie.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37