Deel 2: Programmaverantwoording

Sociaal Domein

In een zorgzame gemeente kijken familie, vrienden en buren naar elkaar om. De gemeente levert extra hulp en zorg indien nodig. Dat is een belangrijke maar omvangrijke taak.(coalitieakkoord)

Ons uitgangspunt is dat onze inwoners het zo veel mogelijk zelf moeten doen, maar het niet alleen hoeven te doen. De gemeente is ertoe dat iedereen zoveel mogelijk wordt gestimuleerd om de regie over zijn of haar leven op te pakken, maar dat er niemand tussen de mazen door glipt.(WMO/ jeugd beleidsplan)

De transformatie van het sociaal domein blijft binnen de financiële kaders en de veranderende wet - en regelgeving zonder in te leveren op de kwaliteit van de zorg, zodat inwoners ook in de toekomst toegang hebben tot de benodigde zorg en ondersteuning, ook voor inkomen en werk.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37