Deel 2: Programmaverantwoording

Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Tiel: een fijne stad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Op de Tielse schaal en in samenwerking met burgers, ondernemers en organisaties werken we aan het behoud en versterken van de kwaliteit van de stad in brede zin. Daarbij is ook aandacht voor onze cultuurhistorische waarden en mooie ligging aan de Waal. We willen verder de stad laten groeien door ontwikkeling van woon- werk en verblijfslocaties. Gestreefd wordt naar een stad met ook voor de toekomst een prettig en duurzaam woon-, werk- en leefklimaat voor haar inwoners, ondernemers en bezoekers.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37