Deel 2: Programmaverantwoording

Openbare ruimte

We willen het aanzien van de stad, het gevoel van veiligheid en het woongenot graag verhogen. Daarvoor is het nodig om de inrichting en het beheer van de openbare ruimte op niveau te houden of op het gewenste niveau te brengen. Een opgeruimde en goed onderhouden leefomgeving is het visitekaartje van de stad. Daarom letten we steeds beter op ons eigen beheer in de openbare ruimte. Dit betreft onder meer groen, wegen, openbare verlichting, begraafplaatsen, riolering en grond- en hemelwater.
De openbare ruimte is voor iedereen, maar wordt vooral door de gemeente beheerd. Wij nodigen inwoners uit om te participeren. Zowel door mee te denken over hun woonomgeving als (vrijwillig) mee te doen door bijvoorbeeld groen te adopteren of zwerfvuil te ruimen. We ondersteunen vrijwilligers bij kleinschalige en praktische initiatieven op buurt/wijk of dorpsniveau.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37