Deel 2: Programmaverantwoording

Inwoners en Bestuur

Goede dienstverlening
Inwoners ervaren dat de gemeente hun gemeente is: zij staan centraal in ons handelen en zijn betrokken bij ons beleid. Inwoners kunnen, bijvoorbeeld als het om een paspoort of rijbewijs gaat, rekenen op een professionele en moderne dienstverlening vanuit de gemeente.

Inwoners en bestuur
Behalve met dienstverlening houdt de gemeente zich met veel meer zaken bezig die van invloed zijn op het dagelijks leven van de inwoners, zoals de inrichting van de leefomgeving, woningbouw en het voorzieningenaanbod. Daarbij is de gemeente niet langer alleen aan zet, maar pakt zij de opgaven die er liggen samen met anderen aan, met inwoners, buurgemeenten, verbonden partijen en partners uit onderwijs en bedrijfsleven. Het besluitvormingsproces verandert daardoor, het gaat steeds meer om het vooraf vastleggen van de spelregels en om het organiseren van overleg. Samenspraak vooraf, goede informatievoorziening en communicatie en waar mogelijk samenwerking bij de uitvoering horen daarbij. Met elkaar zoeken we hoe te opereren in een veranderend speelveld. Zo werken we aan de vitalisering van onze lokale democratie, waarin ruimte is voor alle spelers. In gesprek zijn en blijven is voorwaarde om elkaar te begrijpen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37