Deel 3: Paragrafen

H. Grote projecten

Burense Poort (brug/parkeren)

Projectnummer:

850530

Coördinerend collegelid:

B. Brink

Ambtelijk opdrachtgever:

B. Willemsen

Projectleider:

B. Bosman

Einddatum:

31 december 2020

Relevante besluiten

Datum besluit

Onderwerp

23-03-2011

Collegebesluit: Instemmen met projectvoorstel

01-05-2013

Memo commissie Ruimte: Stand van zaken en vervolgproces

11-09-2013

Collegebesluit: Aankoop Boterkampsteeg

18-03-2015

Raadsbesluit: Instemmen met stedenbouwkundige visie met als belangrijk onderdeel nieuwbouw van Albert Heijn aan westzijde van Molenstraatje

28-10-2015

Raadsbesluit: Instemmen met schetsontwerp met als belangrijk onderdeel verbouw van de huidige Albert Heijn aan de oostzijde van het Molenstraatje

15-12-2015

Collegebesluit: Instemmen met overeenkomsten met Ahold Vastgoed en ABN-AMRO

12-06-2017

Collegebesluit: Vaststellen stedenbouwkundig model (en infonota naar cie. Ruimte

maart 2019

Collegebesluit verlenging huurovereenkomst ABN-AMRO

Kerninformatie

De Burense Poort krijgt een nieuw gezicht. We werken aan een plan voor een nieuwe inrichting. Met een veilige en prettige verbinding met de binnenstad en parkeergelegenheid. De Burense Poort ligt aan de westkant van de Tielse binnenstad en wordt begrensd door Veemarkt-Molenstraatje-Boterkampsteeg-Hasselmanplein. In het masterplan Stationsgebied is dit gebied aangewezen als ontwikkellocatie. Doel van de ontwikkeling is om de relatie met de binnenstad te versterken.

Algemeen
De Burense Poort vormt één van de drie poorten naar de binnenstad. In het masterplan Stationsgebied is de ambitie uitgesproken om deze locatie te ontwikkelen met een mix van wonen, werken en detailhandel. De focus ligt daarbij op zakelijke dienstverlening, daghoreca en detailhandel. Doel is om de relatie met de binnenstad te versterken. Dat kan door de openbare ruimte aan te pakken en de looproutes tussen de parkeergelegenheden in het gebied en de binnenstad te verbeteren. We behouden de bestaande parkeercapaciteit.

De gemeente is een belangrijke grondeigenaar binnen het gebied. Daarnaast hebben een aantal andere partijen eigendommen in het gebied.

Terugblik
Nadat grondeigenaar Mulders is overleden hebben zijn erfgenamen besloten hun parkeerterrein niet meer beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van het gebied. Door dit besluit heroverweegt Ahold, die net als Mulders ook een flinke eigendomspositie heeft, zijn medewerking aan de ontwikkeling. De gemeente is daarom gestart met het uitwerken van nieuwe ontwikkelscenario’s voor de Burense Poort. De gerestaureerde voormalige VVV-kiosk heeft hierin ook een plek gekregen. Deze ontwikkelscenario’s worden in de tweede kwartaal van 2020 aan college en raad voorgelegd. Realisatie is afhankelijk van welk scenario wordt gekozen.

Planning

Realisatie in 2020, afhankelijk van welk ontwikkelscenario wordt gekozen.

Financieel
In 2015 heeft de raad een kaderstellend budget van € 1.980.000 beschikbaar gesteld voor de realisering van de Burense Poort. Dit bedrag wordt in 15 jaar afgeschreven vanaf 2021.

In 2015 is het pand van de ABN-AMRO aangekocht. Het pand wordt tijdelijk aan ABN-AMRO verhuurd.

De gemeentelijke gronden in dit gebied hebben een boekwaarde van € 520.513 per 1-1-2019.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37