Deel 3: Paragrafen

H. Grote projecten

Naam Project

Portefeuille houder

Bestuurlijke relevantie

GO / NO GO

Informatie 

Fase

Project afgerond

visie / beleid

Burense Poort (brug/parkeren)

B.Brink

Hoog 

College / Raad

Raad

Ontwerp-fase

Fase 1: 2021    Fase 2: 2022

Stationsomgeving / structuurvisie

Waalkade, fase 1

M. Melissen

Hoog 

College / Raad

Raad

Uitvoerende fase

1-9-2020

Waalfront/ Veiligheid evenementen/ Veiligheid civiele kunstwerken

Overdracht speelvoorzieningen

F.Groen

Hoog 

College / Raad

Raad

Uitvoerende fase

1-3-2022

Motie/ bezuinigingsopgave

Nieuwbouw Zwembad

C.Kreuk-Wildeman

Hoog 

College / Raad

Raad

Uitvoerende fase

Voorjaar 2021

Coalitie-akkoord

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37