Deel 3: Paragrafen

H. Grote projecten

Zwembad

Projectnummer:

781118

Coördinerend collegelid:

C. Kreuk - Wildeman

Ambtelijk opdrachtgever:

I. van der Valk

Projectleider:

O. Sancak

Einddatum:

April 2021

Relevante besluiten

Datum besluit

Onderwerp

28-10-2015

Onderzoek naar het behoud van een duurzaam zwembad in Tiel

21-06-2017

Keuzenota marktverkenning privatisering zwembad en doorrekenen  diverse scenario's zwembad

29-11-2017

Start aanbestedingsprocedure nieuwbouw zwembad

29-05-2019

Informatienota Definitief Ontwerp nieuwbouw zwembad Tiel

17-07-2019

Vaststellen bestemmingsplan Tiel Noord en Kleine kernen – Nieuw zwembad

Kerninformatie:

De nieuwbouw wordt gerealiseerd aan de Laan van Westroijen 99 te Tiel. De nieuwbouw omvat in totaal circa 2.100 m2 bvo. Naast de nieuwbouw omvat het project tevens:
-   de procedure voor de ruimtelijke inpassing (wijziging bestemmingsplan);
-   de inrichting van de buitenruimte;
-   de sloop van het huidige zwembad.

Algemeen

De nieuwbouw omvat een wedstrijdbad, een doelgroepenbad en een peuterbad. Belangrijke randvoorwaarde in de uitvoering is de eis dat het huidige zwembad open blijft tot het moment van ingebruikname van het nieuwe zwembad.

Actueel / planning

De bouwwerkzaamheden zijn gestart medio november 2019. Volgens de actuele planning wordt gestreefd naar oplevering en in gebruik nemen van het nieuwe zwembad aan het einde van 2020. De terrein inrichting en de sloop van het huidige zwembad zal voor 1 april 2021 afgerond zijn.

Financieel
De raad heeft structureel € 484.000 per jaar beschikbaar gesteld voor het behoud van het zwembad in Tiel.

Er is een projectbudget van  € 8.660.000 beschikbaar voor de realisatie van het nieuwe zwembad. Binnen dit projectbudget zullen de voorbereidingskosten, projectkosten, kosten ruimtelijke inpassing, bouw- en installatiekosten, sauna, inrichting keuken, whirlpool, duikplan, glijbaan, sloopkosten, inrichtingskosten openbare ruimte en bouwrente worden opgevangen.

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37