Deel 2: Programmaverantwoording

Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

  1. Aantrekkelijk wonen en leven stimuleren door ruimtelijke ontwikkeling en inrichting verder vorm te geven
  2. Voldoende en passende werklocaties en werkgelegenheid behorende bij de regiofunctie van Tiel
  3. Versterken van recreatie / toerisme in Tiel
  4. Tiel energie neutraal in 2050
  5. Cultuurhistorische waarden van de stad zichtbaarder maken
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37