Deel 2: Programmaverantwoording

Onderwijs

Goed voorbereid aan de start

 • Onderwijsachterstandenbeleid gemeente Tiel 2018-2021, oktober 2017
 • Subsidieregeling Onderwijsachterstanden 4-12 jaar Tiel 2018-2021
 • Toekomst peutervoorzieningen in Tiel, juni 2017
 • Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang Tiel
 • Subsidieregeling (VVE-)peuteropvang Tiel

Niemand mag uitvallen

 • Regionaal programma 2016-2020 Voortijdig schoolverlaters en jongeren in een kwetsbare positie Rivierenland
 • Programma Educatie 2019
 • Beleidsplan Jeugd/ WMO 2017-2020
 • Regionaal Programma Volwassenen educatie 2018
 • Taalakkoord Rivierenland 2018-2020, november 2017

Toekomstbestendig onderwijs

 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijsaccommodaties Tiel 2007
 • Meerjaren Onderhoudsplan Onderwijshuisvesting Tiel 2015-2054
 • De verordening 'Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Tiel 2016'
 • Huisvestingsprogramma 2019
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37