Bijlagen

Overzicht investeringen

Groot-boek-nummer

Omschrijving

Nr begr.wijz.

Totaal krediet

Besteding t/m 2018

Krediet per 1-1-2019

Besteding 2019

Restant per 31-12-2019

Afslui-ten?

Eind-saldo

Krediet naar 2020

Datum afrekening werk

7040300

Investeringen gebouwen gemeentelijke organisatie(K)

905/2018

150.000

6.621

143.379

111.995

31.384

ja

31.384

0

7210300

Verv.verkeersregelinstall.Kellenseweg/Staartsestr.(K)

15/2015

652.000

495.041

156.959

134.016

22.943

0

0

31-12-2021

7210301

(Voorbereidingskrediet) Waalkade fase 1(K)

div.

3.700.000

203.645

3.496.355

918.629

2.577.726

nee

0

2.577.726

31-12-2020

7210306

Kademuur veerweg(K)

0

0

61.657

-61.657

nee

0

-61.657

31-12-2020

7210307

Herinrichting openbare ruimte Es-en Meidoornstraat(K)

0/2019

450.000

450.000

92.248

357.752

nee

0

357.752

31-12-2020

7210308

Burense Poort(K)

2015

1.980.000

520.513

1.459.487

80

1.459.407

nee

0

1.459.407

31-12-2020

7220300

Techn.inr.WLP-Aanschaf presentatie/projectie syst.(K)

0

0

0

0

0

0

7220301

Techn.inr.WLP-Toegangscontrole(K)

0

0

0

0

0

0

7420300

(Ver)Nieuwbouw Lingecollege, Mavo(K)

9/2016;4/2019;901/2019

6.767.107

2.193.811

4.573.296

4.526.007

47.289

ja

47.289

0

31-12-2019

7420301

Opknappen gymzaal Mavo(K)

9/2016

514.481

3.898

510.583

0

510.583

nee

0

510.583

onbekend

7420302

Revitalisatie Havo / Vwo Heiligestraat(K)

9/2016;4/2019;901/2019

13.117.388

109.482

13.007.906

413.277

12.594.629

nee

0

12.594.629

31-12-2021

7420303

Opknappen gymzaal Heiligestraat(K)

9/2016; 901/2019

652.939

0

652.939

0

652.939

nee

0

652.939

31-12-2021

7420304

Opknappen VMBO Teisterbantlaan(K)

9/2016; 901/2019

3.523.842

0

3.523.842

14.180

3.509.662

nee

0

3.509.662

onbekend

7420305

IKC Passewaaij (gebouw)(K)

11/2016

4.862.252

298.361

4.563.891

193.050

4.370.841

nee

0

4.370.841

13-12-2021

7420308

Infrastructuur IKC Passewaaij(K)

11/2016

238.334

0

238.334

0

238.334

nee

0

238.334

31-12-2020

7420309

Tijdelijke maatr. fase 1 ver(nieuwb.) Lingecollege(K)

5/2018

180.000

169.137

10.863

101.516

-90.653

ja

-90.653

0

7420310

Tijdelijke huisvesting Havo - Vwo(K)

6/209;8/2019

344.500

344.500

0

344.500

nee

0

344.500

31-12-2020

7520303

Nieuwbouw zwembad(K)

7/2019

8.660.000

48.246

8.611.754

1.512.199

7.099.555

nee

0

7.099.555

31-12-2021

7520304

Groot onderhoud sportpark Drumpt(K)

909/2018

76.000

76.000

90.004

-14.004

ja

-14.004

0

7530310

Machines en installaties Agnietenhof(K)

0/2018, 0/2019

495.000

105.997

389.003

94.676

294.327

nee

0

294.327

31-12-2020

7530311

Machines en installaties Zinder(K)

0

0

11.579

-11.579

ja

-11.579

0

7530320

Inventaris en dpm Agnietenhof(K)

0

0

10.659

-10.659

ja

-10.659

0

7570300

Fluvia Tiel fase 1(K)

2.134.834

458.716

1.676.118

710.649

965.468

ja

965.468

0

7570302

Vervangen houten damwanden Annie Romeinstraat(K)

0

0

8.044

-8.044

nee

0

-8.044

31-12-2020

7720300

Aanleg open water Spoorsingel-Oost(K)

489.131

389.131

100.000

11.751

88.249

nee

0

88.249

31-12-2020

7720301

Aanleg Wadi tussen wijk en dijk(K)

83.190

4.626

78.564

0

78.564

ja

78.564

0

7720302

Aanleg open water tussen wijk en dijk(K)

83.360

83.360

0

3.852

-3.852

ja

-3.852

0

7720303

Bestaande afvoer dichtzetten en korte route(K)

902/2015

431.863

174.695

257.168

0

257.168

0

0

7720305

Nachtegaallaan/Lijsterstraat(K)

902/2015

382.000

818.083

-436.083

0

-436.083

ja

-436.083

0

7720306

Dode Linge Noord/Spoordijk

902/2015

211.250

186.250

25.000

0

25.000

nee

0

25.000

31-12-2020

7720308

Verv. riolering Burgemeesterswijk(K)

902/2015

1.332.064

1.124.508

207.556

166.316

41.240

ja

41.240

0

7720314

Rauwenhof(K)

7/2017

504.563

489.502

15.061

455.991

-440.930

ja

-440.930

0

7720318

Planvorming/ onderzoeken bodem/ milieu(K)

7/2017

53.209

23.935

29.274

12.915

16.359

ja

16.359

0

7720319

Saneringskosten vervuilde grond sleuf(K)

7/2017

85.400

47.336

38.064

0

38.064

0

0

7720320

Van Ridderweide tot Molukse kerk(K)

7/2017

1.419.200

31.670

1.387.530

19.713

1.367.817

nee

0

1.367.817

31-12-2021

7720321

Nwe Tielseweg en vervanging huisaansluitingen(K)

7/2017

191.300

11.562

179.738

0

179.738

nee

0

179.738

31-12-2020

7720322

Binnenstad West(K)

7/2017

1.034.750

104.731

930.019

388.753

541.266

0

0

31-12-2020

7720323

Schokstraatje en/of incidentele reparaties(K)

7/2017

183.000

45.795

137.205

73.378

63.827

ja

63.827

0

7720324

Saneringskosten vervuilde grond sleuf(K)

7/2017

70.000

70.000

0

70.000

nee

0

70.000

31-12-2021

7720325

Herstelmaatregelen Tiel Rauwenhof en Wadenoijen(K)

7/2017

106.200

106.200

0

0

0

ja

0

0

7720327

Natuurvriendelijke oevers en plasbermen(K)

7/2017

118.700

150.719

-32.019

10.406

-42.425

ja

-42.425

0

7720328

Profileren, baggeren div. gem. watergangen(K)

7/2017

6.250

6.250

7.967

-1.717

ja

-1.717

0

7720329

Afkoppelprojecten bij herinrichten(K)

7/2017

83.400

83.400

0

83.400

ja

83.400

0

7720333

Aanleg drain Burgemeestersbuurt(K)

7/2017

140.000

140.000

0

140.000

ja

140.000

0

7720335

Van Ridderweide tot Molukse Kerk(K)

0

0

0

0

ja

0

0

7720336

Planv/onderzoek afwatering kwestbare delen wijken(K)

905/2019

44.800

44.800

0

44.800

nee

0

44.800

31-12-2020

7720337

Minigemalen en stelselgemalen(K)

905/2019

123.100

123.100

56.763

66.337

nee

0

66.337

31-12-2020

7720338

Project Nieuweweg(K)

905/2019

223.500

223.500

23.249

200.251

nee

0

200.251

31-12-2021

7720339

Aanl. Drainagestelsel rioolvv/overlast(K)

905/2019

47.200

47.200

720

46.480

nee

0

46.480

31-12-2021

7720340

Project Binnenstad(K)

905/2019

1.863.700

1.863.700

136.979

1.726.721

nee

0

1.726.721

31-12-2022

7720341

Saneringskosten vervuilde grond sleuf(K)

905/2019

85.400

85.400

0

85.400

nee

0

85.400

31-12-2021

7720342

Verbeteren afvoer drukrioolgebied Bommelweg(K)

905/2019

53.100

53.100

44.944

8.156

ja

8.156

0

7720343

Tiel-West afkoppelen (K)

905/2019

118.000

118.000

0

118.000

nee

0

118.000

31-12-2021

7720344

Herstelmaatregelen Tiel Noord (Hennepe) (K)

905/2019

106.100

106.100

121.351

-15.251

ja

-15.251

0

7720345

Incidenten en deelreparaties (K)

905/2019

183.000

183.000

102.567

80.433

nee

0

80.433

31-12-2020

7720346

Planv/onderzoek monitoring kwel/hemelwater(K)

905/2019

11.200

11.200

10.627

573

ja

573

0

7720347

Aanleg drainage Begoniastr/Scheeringln (KDP 2019)(K)

905/2019

305.000

305.000

72.114

232.886

nee

0

232.886

31-12-2020

7720348

Vervanging riool Gr. Br. Grintweg (KDP 2019)(K)

905/2019

335.000

335.000

43.591

291.409

nee

0

291.409

31-12-2020

7830300

Woonunit Industrieweg 2019 (K)

8/2019

31.000

31.000

34.616

-3.616

ja

-3.616

0

59.037.607

8.405.571

50.632.036

10.803.028

39.829.008

405.491

38.564.076

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 07/01/2020 12:18:01 met de export van 06/30/2020 22:26:37